Glas är ett av många material som förekommer i vår vardag och som i hög grad är en symbol för civilisationen. Men glas kan även uppkomma i naturen, och det var troligen ”naturligt” glas som människan först kom i kontakt med. Idag har glas ett stort användningsområde, i allt ifrån bilar till moderna mobiltelefoner. 

Det finns idag många typer av glas, som har samtliga består av tre huvudingredienser: glasbildare, flussmedel och stabilisator. Glasbildaren är för det mesta kiseldioxid. De första formerna av glas gjordes med kvartssand som glasbildare. Flussmedlet gör att glaset får lägre smälttemperatur och viskositet, vilket gör att det blir mer ”lättflytande” och lättare att forma. Samtidigt får glaset inte få för hög viskositet, eftersom det då inte blir hållbart. Av denna anledning tillsätter man en stabilisator. Ofta används soda som flussmedel och kalksten som stabilisator. Man kan även tillsätta ytterligare ämnen, för att färga glaset på olika sätt, öka motståndskraften mot kemikalier av olika slag och göra glaset mer värmetåligt. Det går även att använda andra glasbildare, flussmedel och stabilisatorer för att påverka det färdiga glasets egenskaper.

Glas genom historien

Det allra första glaset som människan träffade på hade troligen bildats genom blixtnedslag i sand. I vissa områden förekommer även vulkaniskt glas, obsidian. Detta användes av stenåldersmänniskor till olika typer av verktyg, och byttes senare mot andra varor längs de första handelsvägarna. Ytor av glas förekommer på lerkärl från Mesopotamien, tillverkade på 8000-talet före Kristus. 2000 år senare skapades det första föremål i glas som arkeologerna känner till: en gjuten amulett från Persien. Den första glasproduktionen i större skala kom igång 1500 år före Kristus i Egypten, Fenicien och Mesopotamien. Glas var vid denna tid en lyxvara, och förblev så även i Romarriket.

Romarna utvecklade Trier i nuvarande Tyskland till ett viktigt centrum för glastillverkning. Det var dock först på 50-talet efter Kristus som man började blåsa glas, tidigare hade man endast gjutit eller slipat materialet för att forma det.

Idag träffar vi på glas i olika former, överallt och hela tiden.