Säkerhetsglas är en speciell typ av glas som man speciellt tagit fram för att minimera risken för personskador vid användande eller kontakt med denna typ av glas. Just säkerhetsglas är närbesläktat med flera andra glastyper som du kan se nämnas i korta drag i texten här nedan.

Du som många andra förknippar säkert glas med något som är skört och lätt kan gå sönder samt kan orsaka farliga samt vassa skärvor. Säkerhetsglasär ett samlingsnamn på några olika varianter av glas som ska förhindra just sådan skörhet hos glaset, samt förhindra vassa farliga skärvor som lätt orsakar personskador. Misstänker du att det kan finnas risk för personskador, även vid en liten sådan risk, ska det glas som används vara härdat eller laminerat glas. Här nedan i texten får du en lätt översikt över de olika former av säkerhetsglas som finns.

Laminerat säkerhetsglas

Laminerat säkerhetsglas är ett glas som när det går sönder häftar glassplitter vid en plastfolie och därigenom minskar risken för potentiella skärskador. Denna variant av glas får egenskaperna som krävs genom att tillverkaren av glaset genomför vad vi kallar för en lamineringsprocess där två eller flera glasskivor varvas med så kallade plastiska folier. Exempelvis invändiga glas i glastak är laminerade för att skydda personer som vistas i närheten av glastaket från föremål som kan falla ned.

Termiskt härdat säkerhetsglas

Detta säkerhetsglas är ett starkt glas och det får sina egenskaper genom att det värms upp till en temperatur på cirka 650 grader Celsius. Det blir då spänningsfritt, varpå glastillverkaren mycket snabbt kyler ned glaset så att det då uppstår det man kallar för tryckspänningar i glasets ytskikt och vad som kallas för dragspänningar i glasets mittskikt. Det glas som vi kallar för termiskt härdat glas är ett säkerhetsglas som klarar väsentligt högre belastningar än vanligt glas.

Värmeförstärkt glas

Detta är vad som kallas för ett halvhärdat glas. Här kombineras de olika egenskaperna hos ett härdat glas med ett icke härdat glas och det används på samma sätt som ett laminerat glas. Ett vanligt användningsområde för detta säkerhetsglas är som skärmtak där syftet är att glaset ska behålla sin styvhet även efter ett så kallat bräckage.

Regler

Alla personsäkerhetsklassade glas ska vara, och är, testade samt klassificerade i enlighet med Europanormer, vilka är flitigt reglerade angående på vilket sätt dessa glas får användas.