För dig som bygger nya hus såsom flerfamiljshus så finns det många detaljer som måste funderas ut, planeras och utföras. En av de saker som bör vara högst prioriterade är byggnadens säkerhet, då detta är något som höjer värdet på huset och gör det mer attraktivt att flytta in i. Du hittar här några bra tips på vilka saker du ska fokusera på för att göra det så bra som möjligt.

En av de allra viktigaste sakerna för att boende ska kunna få känna sig säkra är att inga obehöriga ska kunna ta sig in i huset eller i deras lägenhet. Ett bra sätt för att få till detta är att investera i Prodoor säkerhetsdörrar, som finns i olika graderingar från RC1 och uppåt, där högre siffra innebär bättre skydd. Det vanligaste alternativet för lägenheter är dörrar av klassificeringen RC3, som ska klara av att stå emot ett inbrottsförsök i tjugo minuter. Beroende på var lägenheten är belagd så kan även högre klassificeringar vara lämpliga – titta på brottsstatistiken för området för att avgöra detta.

Förhindra obehöriga från att ta sig in

För att förhindra inbrott så är det inte bara viktigt med säkerhetsdörr, utan den bör även kompletteras med ett kodlås och ett hemlarm, vars högljudda tjut avskräcker inbrottstjuven och lätt får dem att avbryta inbrottsförsöket, och som tillkallar väktare och skickar en notis till dig så att du vet om vad som är på gång.

Skydda huset från brand på bästa sätt

Inbrott är inte det enda som du behöver skydda huset från – se även till att du förbereder dig så att en brand kan undvikas helt eller så att de ger så lite skada som möjligt om de ändå skulle uppkomma. Säkerhetsdörrar är användbara i de här situationerna också då de kan begränsa brandens spridning och stoppa rök och gas, men du måste också se till att huset är utrustat med flera rökdetektorer och brandsläckare placerade så att de är lättillgängliga och nära till hands. Har du även möjlighet att installera ett sprinklersystem exempelvis i trapphuset så kan det också vara till stor hjälp.