Något som är viktigt att tänka på när du arbetar inom bygg eller med glas är att du har på dig rätt arbetskläder och har tillgång till skyddsutrustning. Det är arbetsgivarens ansvar att förse dig med dessa, men du kan även inhandla personlig skyddsutrustning och arbetskläder själv om du ser ett behov för detta på din arbetsplats.

”Arbetskläder ska ha en hög komfort samtidigt som de ska vara anpassade efter väder och erbjuda ett visst skydd mot arbetsskador.” Läs mer på arbetsbyxor.com.

När det kommer till arbetskläder på en byggarbetsplats är det arbetsgivarens ansvar att förse dig med korrekt skyddsutrustning, vilket är något som bland annat Arbetsmiljöverket skriver om. Och hur denna utrustning väljs ut ska ske i enlighet med den riskbedömning som arbetsgivaren först måste genomföra, därefter är det företagets ansvar att köpa in de rätta arbetskläderna. Är den utrusning som de anställda för tillgång till anpassad för en högre risk än vad som är rådande på arbetsplatsen kan detta nämligen ställa till problem. Något som AnnSofie Kero som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket poängterar i en intervju med tidningen ATL är bland annat att viss utrustning är anpassad att stå emot starka kemikalier och är därmed tätare en vanliga arbetskläder vilken kan leda till onödigt hög värmebelastning om dessa bärs där det inte hanteras kemikalier av det slaget. Sålunda är det extremt viktigt att alltid anpassa utrustning, arbetskläder och skydd efter företagets förutsättningar och risker.

Slarv, okunskap och stress leder till arbetsplatsolyckor

Något att tänka på när det kommer till säkerhet är att aldrig låta stress och slarv styra huruvida de anställda bär rätt utrustning och arbetskläder. Tillsammans med okunskap och bristande förståelse för hur viktigt det är att sätta säkerheten först är detta nämligen de främsta faktorerna till att arbetsplatsolyckor sker, det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport om dödsolyckor på landets arbetsplatser. Likaså drar rapporten slutsatsen att kunskap och bra arbetsmiljöarbete är de bästa verktygen att använda för att förhindra och förebygga att den här typen av olyckor sker. Märker du att skyddsutrustning saknas eller att du inte får tillräckligt ordentliga arbetskläder av din arbetsgivare, ta kontakt med din fackliga representant och i värsta fall – köp egna arbetskläder och arbetsskor, som arbetsgivaren i ett senare skede kan ersätta dig ekonomiskt för.